Nakon uspješne turneje po dalmatinskom jugu Bosutski bećari se vrać‡aju kuć‡i.
Sljedeć‡i naš nastup u kojem možete uživati je na Vukovarskoj šetnici u organizaciji kafić‡a Navis 04.08.2012 od 21 sati.
opet u vukovaru